Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Velayetin Geri Verilmesi  İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim …/…/… tarihinde hacir altına alınmıştır. Bu
nedenle kızı … üzerindeki velayet hakkı kaldırılmıştır.

2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde hacir altından kurtulmuştur.
Müvekkilim kızı …’ya babasından daha iyi bakabilecek
durumdadır. Bu yüzden müvekkilimin çocuğunun velayetinin iadesinin
talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
351 ve ilgili mevzuat.

H

P

 

h

ˆ

´

¸

J

j

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Nüfus kaydı, doktor raporu, mahkeme kararları, tanık beyanları ve
diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin kızı …’nın
velayetinin geri verilmesine   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78