Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA

  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  …………………….

DAVACI :

DAVALI :

KONU : Velayetin Kaldırılması ve babaya verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı ile gayriesmi yaşantımız sonunda 2012 yılında …………………….
isminde müşterek çocuğumuz olmuştur. Çocuk tarafımdan tanınmış ve
nüfusuma yazılmıştır.Ancak müşterek çocuğun velayeti kanun gereği
annededir.

2-Davalı ile yaklaşık bir yıldır fiilen ayrıyız. Davalı müşterek
çocuğumuzu tarafıma göstermemektedir. Davalı düzenli hayatı olan bir
kimse değildir. Davalı gazinolarda çalışan, tabiri yerinde ise akşamı
sabahı belli olmayan biridir. Davalının bu şekilde hayat sürdüğüne dair
tanıklarımda vardır ve bunlar tarafımdan mahkemenize bildirilecektir.

3- Müşterek çocuk ……………………. henüz 2 yaşında olup velayeti her ne kadar
kanunen anneye verilmiş de olsa sağlıklı bir ruhsal gelişim süreci
geçirmesi için babasını da görmelidir. Ancak davalı bunu her seferinde
engellemekle kalmamakta çocuğunu görmek adına her türlü çabayı sarf
etmeme rağmen büyük zorluklar çıkarmaktadır.

4- Öte yandan davalı yukarıda da belirttiğim üzere gazinolarda çalışan,
nerede ne zaman ve kimlerle gezdiği tozduğu belli olmayan biridir. Bu
sebeple müşterek çocuk sürekli yalnız kalmakta ve böylece gerekli ilgi
ve alakadan uzak kalmaktadır

5- Öte yandan küçük ………………………….’un annesinden yeterli ilgi görmemesi ve
yaşadığı hayat ve çevrenin çok doğal bir sonucu olarak çocuğun fiziksel
ve ruhsal gelişimi sekteye uğramaktadır. Çocuk baba ilgisinden olduğu
gibi mevcut velayet düzeninin sonucu olarak anne sevgi ve ilgisinden de
mahrum büyümektedir.

6- Açıkladığım tüm bu sebeplerle velayetin kaldırılması ve müşterek
çocuk küçük …………………’un velayetinin tarafıma verilmesini talep etmek için
mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :İlgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kaydı, Tanık beyanları,Yasal ve takdiri her
türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müşterek çocuk küçük
…………………. hakkında davalı üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına
velayetin tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.
……./……../…………

DAVACI