Giriş yap
Kayıt ol

        … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : Velayetin kaldırılması talebi.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Davalı velayeti kendinde bulunan küçüğün bakımını
üstlenememekte ihmal etmektedir.

2- Ayrıca davalı toplum ahlakına uygun olmayan bir yaşam tarzı
sürmektedir.Bu durumu alışkanlık haline getirmiştir.   Her gece
barlarda başkaca erkeklerle birlikte olmakta ve çok fazla derecede
alkol almakta ve rezalet çıkarmaktadır. Bu nedenlerle sabıka bile
edinmiştir.Küçük sağlam bir aile ortamında yetişmemektedir.  

HUKUKİ NEDENLER        : Türk Medeni Kanunu ve ilgili
mevzuat.

‚

ˆ

-

 

R

ž

Ô

 

ž

愀Ĥ摧濇}฀Nüfus kaydı, tanık beyanları,doktor raporları ve
diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıkladığımız
sebeplerle davalının …… üzerindeki velayet hakkının
kaldırılmasına velayetin müvekkilime verilmesine, yargılama
giderleriyle ücreti vekaletin de davalıya yükletilmesine karar
verilmesini saygıyla  vekaleten arz ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78