Giriş yap
Kayıt ol

        VEKALET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Taraflar; 

........... …….. ……/……. adresinde ikamet eden ..........
……. ile .......... ……. ……/……. adresinde ticari
faaliyetlerini yürüten ........Şti. arasında aşağıdaki
koşullarla bir vekalet sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ; ......... 'vekil ' .......... Şti. 'müvekkil '
olarak anılacaktır.

Madde 2 – Konu;

İşbu sözleşmenin konusu, vekilin, ………nın …… kentine
giderek, hediyelik eşya üreten ………. fabrikasından 250 adet
biblo, 400 adet porselen ve 120 adet cam gondolun müvekkil adına ve
hesabına satın alınmasına ilişkin sözleşmeyi yapması ve söz
konusu eşyaları Türkiye' ye getirmesidir.

Madde 3 - Tarafların Yükümlülükleri;

Vekil, ../../…. tarihinde Venedik ' e giderek, orada …. gün
kalacak ve …. firması ile temaslarda bulunduktan sonra mümkün olan
en uygun koşullarla, işbu vekalet sözleşmesinde belirtilen malların
alımına ilişkin satım sözleşmesini müvekkil adına ve hesabına
yapacaktır. Vekil, alacağı cam eşyaların en iyi kalitede olmasına
dikkat etmek ve müvekkilin tüm menfaatlerini gözetmekle
yükümlüdür. Vekil, ../../…. tarihinde aldığı eşyalarla
birlikte Türkiye' ye dönecek ve eşyaları müvekkile aynı gün
teslim edecektir. Alınan malların tümü camdan yapıldığı için
vekil, bunları özenli bir şekilde taşımak - taşıtmak ve herhangi
bir zarar görmelerini önleyecek her türlü tedbiri almak zorundadır.
Vekil, mallarda meydana gelecek her türlü ziya ve hasar dolayısıyla
müvekkile karşı sorumludur.

Müvekkil, vekilin ……' e gidiş-dönüş uçak biletini temin
edecek, …….' de kalacağı otel masrafları ile üç gün boyunca
vekilin yapacağı yeme içme harcamalarını karşılayacaktır.
Ayrıca müvekkil, vekilin tüm malları işbu sözleşmede belirtilen
tarihte hasarsız olarak teslim etmesi durumunda vekile
……………………-TL. ücreti aynı gün ödeyecektir.

Madde 4 - Yetkili Mahkeme;

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için
………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, …/…/…. tarihinde ………’ de iki nüsha
olarak imzalanmış ve bir nüsha vekile teslim edilmiş, ikinci nüsha
müvekkilde kalmıştır.

     VEKİL                             
                    MÜVEKKİL           
       

(ADI, SOYADI, İMZA )                          
        (ADI, SOYADI, İMZA )         


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78