Giriş yap
Kayıt ol

        VEKALET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-    TARAFLAR :

...................adresinde ikamet eden .......... ile ..............
adresinde ticari faaliyetlerini yürüten ........Şti. arasında
aşağıdaki koşullarla bir vekalet sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ; ......... 'vekil ' .......... Şti. 'müvekkil '
olarak anılacaktır.

MADDE 2-    KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, vekilin, ………nın …… kentine
giderek, hediyelik eşya üreten ………. fabrikasından 250 adet
biblo, 400 adet porselen ve 120 adet cam gondolun müvekkil adına ve
hesabına satın alınmasına ilişkin sözleşmeyi yapması ve söz
konusu eşyaları Türkiye' ye getirmesidir.

MADDE 3- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

-

>

B

 

taşımak - taşıtmak ve herhangi bir zarar görmelerini önleyecek her
türlü tedbiri almak zorundadır. Vekil, mallarda meydana gelecek her
türlü ziya ve hasar dolayısıyla müvekkile karşı sorumludur.

Müvekkil, vekilin ……' e gidiş-dönüş uçak biletini temin
edecek, …….' de kalacağı otel masrafları ile üç gün boyunca
vekilin yapacağı yeme içme harcamalarını karşılayacaktır.
Ayrıca müvekkil, vekilin tüm malları işbu sözleşmede belirtilen
tarihte hasarsız olarak teslim etmesi durumunda vekile
……………………-YTL. ücreti aynı gün ödeyecektir.

MADDE 4-    YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için
………… Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, …/…/…. tarihinde ………’ de  iki nüsha
olarak imzalanmış ve bir nüsha vekile teslim edilmiş, ikinci nüsha
müvekkilde kalmıştır.

         Vekil    (Adı, Soyadı,
İmza)                                 
         (Adı, Soyadı,
İmza)                 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78