Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMI’NA

MÜŞTEKİ : ………………

VEKİL : ………………

ŞÜPHELİLER : ……………

SUÇ : Tüm şüphelilere hakkında dolandırıcılık ve

vekalet yetkisini kötüye kullanmak.

KONU : Şüpheliler açısından soruşturma yapılarak kamu davası açılması
talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim Almanya'da çocuklarının yanında yaşamaktadır. Müvekkilimin
yalnız ve yaşlı olmasından yaralanan 1.2.3.sırada adları yazılı
davalılar tamamı müvekkilime ait olan …………………….. taşınmazı üzerine
inşaat yapmak karşılığında kendisine 3 adet daire vereceğiz diyerek
anlaşmışlardır.Müvekkilim bu dönemde kendilerine istekleri doğrultusunda
vekaletname vermiştir.Daha sonra müvekkilime 3 , 9 ve 10 numaralı
daireleri verdiklerinin söyleyerek bunları müvekkilimin tasarrufuna
sunmuşlardır.Müvekkilim 10 numaralı daireyi kendi kullanıp 3 numaralı
daireyi ……………….. , 9 numaralı daireyi ise ………………..’ye kiraya vermiş ve
halende kiralarını almaktadır 1,2 ve 3. Sıradaki şüpheliler
kardeştirler.

2- Müvekkilim daha sonra aldığı duyumlar üzerine tapu dairesine
gittiğinde 3 ve 9 numaralı dairelerin kendisinden habersiz olarak 4 ve 5
sırada adları yazılı şüphelilere vekalet yetkisinin kötüye kullanılarak
satıldığını öğrenmiş ve bu durumu kardeş olan diğer 3 şüpheliye
sormuştur. Şüpheliler müvekkilime satışın formalite olduğunu amaçlarının
bankadan kredi çekmek olduğunu ve banka kredisini öder ödemez daireleri
tekrar müvekkilime devredeceklerini söylemişler ve hatta müvekkilime
senet vermişlerdir.Ekte sunmuş olduğum senet fotokopileri müvekkilimin
geçersiz bir senet verilerek yine kandırıldığını gözler önüne sererek
şüphelilerin asıl amaçlarının müvekkilimi dolandırmak olduğunu şüpheye
yer bırakmayacak derecede ispatlamaktadır.

3 – Uzunca bir süre bekleyen müvekkilim şüphelilerin kendisin
kandırdığını anlamış ve zararını gidereceklerine olan inancıda
kalmamıştır.

4- Şüpheliler hep birlikte hareket ederek müvekkilimin yalnız ve yaşlı
olmasından da yararlanarak dolandırmışlardır. Aradan geçen bunca zamana
rağmen müvekkilimin mağduriyeti de giderilmemiştir.

DELİLLER : İlgili mevzuat ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEB : Yukarda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı
şüpheliler hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasına karar
verilmesi saygılarımla talep etmekteyim.

MÜŞTEKİ VEKİLİ

Av. Ali Dalgın

EKİ: Senet fotokopisi

Vekaletname sureti