Giriş yap
Kayıt ol

        VEDİA SÖZLEŞMESİ

	

MADDE 1- TARAFLAR:

Taraflar............ adresinde ikamet eden ......... ile ...............
adresinde ikamet eden ....... arasında aşağıdaki koşullarla bir
vedia sözleşmesi akdolunmuştur.

	

İşbu sözleşmede ;.........." ... ",........." müstevdi " olarak
anılacaktır.

MADDE 2- KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti ...ye ait olan iki adet altın
ziynet takımının müstevdi tarafından saklanmasıdır.

MADDE 3- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Mudi, sözleşme konusu eşyayı müstevdiye ………….. tarihinde
teslim edecektir. Müstevdi, bu eşyayı kendi evinde, ... iş
gezisinden dönünceye kadar saklayacaktır. Müstevdi söz konusu
eşyayı kullanamaz ve başkalarına kullandırtamaz. 

Müstevdi, sözleşme konusunu ...nin talebi halinde derhal geri
verecektir. Eşya, kilitli bir dolap içinde saklanacak ve eşyaya
gelebilecek her türlü ziya ve hasar dolayısıyla müstevdi sorumlu
olacaktır. Mudi, eşyayı saklaması karşılığında müstevdiye
herhangi bir bedel ödemeyecektir.

MADDE 4 - YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için .... 
Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

		

İşbu sözleşme, ../../....tarihinde .....' da iki nüsha olarak
imzalanmış ve bir nüsha müstevdiye teslim edilmiş, ikinci nüsha
mudide kalmıştır.

	   

      Müstevdi 							Mudi

	


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78