Giriş yap
Kayıt ol

        … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                                :

KONU                                  
 : ... vasiyetnamesinin iptaline karar verilmesi isteminden

   ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Davacı müvekkilin babasının vefatıyla  …/…/… tarihinde
açıklanan vasiyetnamesi, vasiyetnamenin şartlarına uygun olmayıp
birçok hatalarla dolu ve hukuka aykırı bulunduğundan iptali
gerekmektedir.

2- Müvekkilin babası vasiyeti düzenlediği tarihte temyiz
kudretinden yoksundur. Hastane kayıtlarında da bu durum tespitlidir.
Vasiyetname içeriği de bu iddiamızı doğrulamaktadır.

Þ

â

D

H

J

Þ

D

Bu nedenlerle anılı vasiyetnamenin iptali için sayın mahkemenize
başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer
yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER          : Veraset İlamı, Nüfus
kayıtları, Hastane kayıtları , doktor

raporları ve reçeteleri , …/…/…tarihli vasiyetname, tanık  

beyanları, …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih

ve…./….E sayılı tereke dosyası ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıkladığımız ve
yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle kanuna
aykırı vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini, saygıyla müvekkil
adına  arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78