Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Vasinin Görevden Alınmasına Karar
Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim müvekkil temyiz kudretine haiz ancak henüz reşit
olmayan, vesayet altında bir kişi, davalı ise vasisidir. Ancak Medeni
Kanun’un kendisine verdiği görevi yerine getirmemektedir.

2-) Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen
durumda hiçbir değişiklik olmamıştır

3-) Bu nedenle, vasinin görevden alınması için  dava açılması
zorunlu hale gelmiştir.

$

&

r

’

º

¾

Ú

â

t

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

at.

HUKUKİ DELİLLER                      : Vesayet
dosyası, rapor, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, vasi ...’nin vasilik görevinden
alınmasına,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78