Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Vasilikten Kaçınma Hakkının
Kullanılması İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde …’ya vasi olarak
atanmıştır.

2-) Ancak müvekkilim bu görevi kabul etmek istememektedir. Çünkü,
kendisi, kardeşi ...’nin de vasisi bulunmaktadır.

â

ì

ä

帀풄愍̤摧Ⓧ=ༀ, müvekkilimin kaçınma hakkı için dava
açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 422 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus
kaydı, verilmiş bulunan vasilik kararları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim ...’nin vasilikten
kaçınma hakkının kabulüne, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78