Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Vasi Atanması İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim eşi … ile …/…/… tarihinde evlenmiş ve bu
mutlu evlilikten üç çocukları olmuştur.

2-) ... eşinde son yıllarda unutkanlık baş
göstermiştir. Bu unutkanlık ileri dereceye yükselmiş ve yapılan
tetkikler sonucu doktorlarca Alzeimer (unutkanlık) teşhisi
konulmuştur.

3-) Müvekkilim işlerini yürütemez hale gelmiştir. Bu nedenle
müvekkilimin, eşine vasi olarak atanması gerekmektedir.

 

l

Œ

´

¸

 h†

> h†

h†

- h†

h†



n

gd†

„Ô

^„Ô

gd†

gd†

„Ô

^„Ô

gd†

zuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus
kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin eşi …’nın hacir
altına alınmasına ve müvekkilimin de eşine vasi olarak atanmasına
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78