Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Vasi Atama Kararının Kanuna
Aykırılığı Sebebiyle İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, .../.../... tarihinde, davalının, ...’... vasisi
olarak atandığını öğrenmiş bulunmaktadır.

2-) Oysa vasi atanan davalının, medeni kanun hükümlerince ve ...
nedeniyle vasi olarak atanması kanuna aykırıdır.

4-) Bu nedenle, vasi atama kararının iptali için dava açılması
zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 422 ve ilgili mevzuat.

f

n

@

D

`

h

Œ

¬

Ø

Ü

h

Ž

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Vasi atanma kararı, tanık beyanı ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalının, ...’... vasisi olarak
atanması kararının iptaline, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78