Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : … Vakfının Tesciline ve Mahkemem
Neznindeki Özel Sicile Kaydı İle Gerekli Diğer İşlemlerin
Yapılması  İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) … amacıyla kurma girişiminde bulunulan … Vakfı Resmi Senedi
… Noterliği’nde …/…/… ve Yevmiye Numarası ile re’sen
düzenlenmiştir.

2-) Vakıf Resmi Senedi’nde kanunun öngörmüş olduğu bütün
hususlar eksiksiz olarak gösterilmiştir.

Ì

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

r Genel Müdürlüğü’ne gerekli tebligatın yapılması zorunlu hale
gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
101, 114 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Vakıf
Resmi Senedi, vakfa tahsis edilen malvarlığının gösterir belgeler,
tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, … Vakfı’nın tesciline, gerekli,
işlemlerin yapılmasına,    karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78