Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Vakfın Dağıtılmasına Karar Verilmesi
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) … adıyla faaliyetlerine devam etmekte olan vakfın, yasaya
aykırı amaç güttüğü ve yasak faaliyetlere katıldığı tespit
edilmiş bulunmaktadır.

2-) Adı geçen vakıf, adıyla ve faaliyetleriyle toplumda infial
yaratmış, deşifre olmuş ve herkesin tepkisini çekmiştir. Bu
sebeple amacının değiştirilerek devam etmesi de mümkün değildir.

3-) Bu nedenle, adı geçen vakfın sona erdirilmesi için dava
açılması zorunlu hale gelmiştir.

˜

 

2

~

Ê

ê

š

Ì

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

         : 4721 S. K. m. 116 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Vakıf
senedi ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, … adıyla faaliyette bulunan vakfın
dağıtılmasına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78