Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Vakfın Amacının Değiştirilmesi
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) … adıyla kurulmuş bulunan vakfın, vakıf senedine göre
amacı, çevresindeki kendi imkanları ile okula gidemeyen kız
çocuklarının eğitim hizmetlerinin yürütülmesidir.

2-)  Müvekkilim olan vakfın yardımları sonucu olumlu sonuç
vermiştir. Yurdun dört bir yanında vakfımız hizmet vermiş okula
gitmeyen kız çocuğu kalmamıştır.

¼

Ä

¾

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Böylece vakıf resmi senedindeki vakfedenin asıl amacı artık ortadan
kalkmış olduğuna göre, vakfın özürlülerin okutulması
konusundaki çalışmalara özgülenmesinin vakfedenin asıl amacına
uygun olduğu kanaatindeyiz.

4-) Bu nedenle, vakfın amacının değiştirilebilmesi için dava
açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 113 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Vakıf
senedi ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, … Vakfının amacının
değiştirilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78