Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

 

  DAVACI					: 

						 	              

    

  ADRESİ					:   

                                    
   	               

  VERGİ NUMARASI 			:

              

  DAVALI					: VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  

  

 VERGİ / CEZA       (TARİHİ		:

 İHBARNAMESİNİN   (NUMARASI 	:

                     (TEBLİĞ TAR.	:      

 

UZLAŞMA KOMİSYONUNA

BAŞVURU TARİHİ		             : 

UZLAŞMANIN VAKİ OLMADIĞINA 

DAİR TUTANAĞIN TEBLİĞ TARİHİ    : 

                     (NEVİ 		:  

 VERGİNİN,          (DÖNEMİ         :  

                     (MİKTARI        :

                     (NEVİ            
:   

 CEZANIN,           (DÖNEMİ         :   

                     (MİKTARI        : 

0

r

ü



z

ò

 sayılı inceleme raporu tanzim edilmiştir. Söz konusu raporda KDV
kayıp ve kaçağına neden olduğumuzdan dolayı cezalı tarhiyat
yapılması önerilmiş, ………. Vergi Dairesi müdürlüğü de
yukarıda belirtilen Vergi/Ceza ihbarnamelerini düzenlemiştir.Yapılan
bu tarhiyatlar için Uzlaşmaya müracaat edilmiştir. Ancak uzlaşma
vaki olmamıştır. Yukarıda belirtilen ihbarnameler ile istenen Vergi
ve cezaların aşağıda belirtilecek sebeplerle kaldırılması arz ve
talep etmekteyiz.

II-DAVANIN ÖZETİ VE İTİRAZ NEDENLERİ        :

1)- 

2)-

3)-

	

lll – SONUÇ VE İSTEM :

	Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere;

       -Davanın kabulüne,

       -Salınan Katma Değer Vergisi, ve kesilen cezaların
kaldırılmasına,

       -Dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar 
verilmesini, saygılarımızla arz ederiz.

Davacı

  							     

*Ekler ( Suret ) :

-Vergi / Ceza İhbarnameleri,

-Rapor,

-Uzlaşma belgeleri

-İmza Sirküleri

 PAGE  

 PAGE  1 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78