Giriş yap
Kayıt ol

         

.................... VERGİ DAİRESİ UZLAŞMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA

     İSTANBUL     

                                    
                                    
                                    
  

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN

ADI VE SOYADI

	ADRESİ

	HESAP NUMARASI

	TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN

DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ	 

CİLT VE SIRA NUMARALARI

	İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ

	            

Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini,
vergi ve ceza nev'ileri ile miktarlarını belirttiğim tarhiyatlar
üzerine 213 sayılı VUK.nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler
gereğince uzlaşmak istiyorum.

           

        Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün
ve saatin bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

			                                   
                                    
         /  /...    

    Mükellef Veya Vekilinin İmzası

 

UZLAŞMA  TALEP EDİLEN  VERGİ VE  CEZALARIN MİKTARLARI

                VERGİNİN	              
CEZANIN

DÖNEMİ	NEV'İ	MİKTARI	NEV'İ	MİKTARI
      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78