Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        BEYKOZ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE;

									Dosya No:2015/

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

										Tedbir İstemlidir.

DAVACI	: 

VEKİLİ		: 

DAVALI	: 

KONU 	: Davalı tarafından müvekkilime uygulanan psikolojik, ekonomik
şiddet nedenleri ile Sayın Mahkemenizden, 6284 SAYILI AİLENİN
KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve
beyanlarımın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR	:

Taraflar, birbirlerini severek, 07.09.2006 tarihinde evlenmişlerdir.
Tarafların bu evliliğinden 28.09.2006 doğumlu, 10.12.2007 doğumlu
adlarında müşterek iki çocukları bulunmaktadır. 

Davalı evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine
getirmemekte olup müvekkilimiz kendisine bunu hatırlattığında ise
psikolojik ve ekonomik şiddete başvurmaktadır. 

Davalı, müvekkili evliliklerinin ilk günlerinden itibaren psikolojik,
maddi ve manevi şiddet uygulamaktadır. Müşterek çocuklarından
hamileliğinden itibaren Müvekillime ağır kırıcı derecede onur
kırıcı davranışlarda bulunmaktadır. Sinkaflı küfürleri ve
tehditleri ile ortak hayatın müvekillim tarafından sürdürülemez
hale gelmiştir.

Davalı olarak çalışmakta olup aylık 2000TL maaş almaktadır.
Çocukların doğumundan sonra eve her gece geç saatlerde alkol almış
olarak gelip kavga çıkartmaktadır. Müvekilimmi sinkaflı küfürler
edip, çocukları el koymak ile tehdit etmektedir.

V

X

t

v

R

T

V

X

p

v

²

¶

Ê

Ì

ú

ú

è

h®

v

, h®

h®

) h®

h®

) h®

) h®

 m ise polis çağıracağını anlayınca çocuklara el koymakla tehdit
etmiştir.  Müvekkilim müşterek çocukları alıp öncelikle Hatice
isimli arkadaşına sığınmış daha sonra davalının dayısı Osman
Yıldız’ın araya girmesi ile Kadın Sığınma Evi’ne çocukları
ile sığınmıştır. 

Müvekill Aile Mahkemesi’nde Evlilik Birliği’nin Temelden
Sarsılması nedeniyle boşanma davası açmış olup, bu nedenlerden
dolayı müvekkilim ve çocuklarının hayatı tehlikededir.

SONUÇ VE TALEP		:

Yukarıda açıklananlardan dolayı Sayın Mahkemenizden,

1. Davalının, şiddet tehdit ve hakaretlerde bulunmasının
önlenmesi,  

2. Müvekkilden DERHAL UZAKLAŞTIRILMASI VE YAKLAŞMAMASININ
SAĞLANMASI, 

 3. Müşterek çocuklarla ilgili olarak kişisel ilişkinin
kaldırılmasına, tedbirlere aykırı davranması halinde
cezalandırılacağının ihtar edilmesine,

 4. Müvekkilimi ve yakınlarımı İLETİŞİM ARAÇLARI İLE RAHATSIZ
ETMEMESİ,

 5. Şiddet uygulayan aynı zamanda evin geçimini sağlayan ve
ekonomik olarak katkıda bulunan kişi olması sebebiyle, TEDBİR
SÜRESİNCE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNE 

 6. Ayrıca 6284 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili
mevzuat uyarınca GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN Mahkemeniz tarafından
verilerek, gecikmeksizin, İVEDİLİKLE 6 AY SÜRE İLE TEDBİR KARARI
VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.

 

Saygılarımla,

																			Davacı Vekili

								

 PAGE  \* MERGEFORMAT 2