Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞÜPHELİ :
TC KİMLİK NUMARASI :
ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

İSNAT EDİLEN SUÇ : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti
Yapmak.

KONU : Adli kontrol kararının kaldırılması istemini içerir dilekçedir.
AÇIKLAMALAR
Müvekkilimiz ….. tarihinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve
Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınmış ve yargılama sonucu
mahkemenizce kendisine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109/3-b
hükmü uyarınca adli kontrol uygulanmasına karar verilmiştir. gereksiz
hale gelmiş olup, bu kararın kaldırılmaması durumunda karardan beklenen
yarardan çok, daha büyük bir mağduriyet ortaya çıkacağı kanaatindeyiz.
Müvekkilimize uygulanan adli kontrol kararının kaldırılması,
müvekkilimizin toplumsal bağlarının daha fazla zedelenmemesi ve normal
yaşantısına devam edebilmesi açısından da son derece faydalı olacaktır.
Bu açıklamalar ışığında müvekkilimiz hakkında verilmiş olan adli kontrol
kararının kaldırılmasına karar verilmesini mahkemenizden talep etme
zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz
hakkında verilmiş olan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.
EKLER:

1-İkametgah Belgesi

2-Öğrenci Belgesi

3- Bir adet onaylı vekaletname örneği
Vekili