Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        2. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE 

Gönderilmek üzere

1.SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

					   GAZİANTEP

Sorgu No		:2015/

Tutuklamaya İtiraz

Eden(sanık) 		:İbrahim Halil Doğan T.C.Kimlik no	

Müdafii		:Av.	

			 

İtiraz Olunan Karar	:Gaziantep 1.Sulh Ceza Hakimliğinin 26.04.2015
tarih ve 2015/435  esas sayılı tutuklamaya ilişkin vermiş olduğu
kararı 

İsnat Edilen Suç	: Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma  

Talep Konusu	: Gaziantep 1.Sulh Ceza Hakimliğinin 26.04.2015 tarih ve
2015/435 esas sayılı tutuklamaya ilişkin vermiş olduğu kararının
kaldırılarak müvekkilimin  tahliyesine karar verilmesi istemidir.

İtiraz Nedenleri	: 

	 1-Müvekkilim, Gaziantep 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından 26.04.2015
tarihinde verilen tutuklama kararı ile tutuklanmıştır. Bu kara
hukuka aykırıdır Şöyle ki;

       2- Müvekkilim söz konusu suçu işlememiş olup gerek
daha önceki ifadesinde gerekse sorguda belirttiği üzere başkasından
almak için gitmiş ve zaten alamadan da yakalanmıştır. Bu nedenle
bahsedildiği üzere ticaret yapma suçu oluşmamıştır. 

	3-Atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmama ihtimali söz
konusudur. Zira bu konuda suçun oluşmadığı yapılacak yargılamada
ortaya çıkacak olup bu nedenle, tutuklamaya gerekçe olan suçun
vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali de bulunmaktadır. 

h}

h}

h}

Ô

(

,

¸

º

h}

h}

h}

.

F

’

È

h°

h°

h}

hœ

h}

h}

h°

hœ

$71 sayılı CMK’na göre tutuklama bir tedbirdir ve bu dosyada bu
tedbirin uygulanmasını gerektirir bir durum bulunmamaktadır.
Duruşmaya kadar geçecek süre göz önüne alındığında kendisi
için ileri de telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına ve
mağduriyetine neden olabilecektir.

4- Müvekkilin tutuklanması için 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri
Kanunu’nun 100. Maddesinde öngörülen şartlar da oluşmamıştır.
Müvekkile verilen tutuklama kararı gerek kendisine gerekse ailesine
verilmiş en büyük cezadır.

5- Müvekkilim sabit ikametgah ve meslek sahibi olup kaçması gibi bir
durum söz konusu değildir. Deliller toplanmıştır ve karartılacak
delil olmadığından tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.

Sonuç ve İstem 	: Yukarıda belirttiğimiz neden ve hakimliğinizin
resen yapacağı araştırma sonucu 26.04.2015 tarihli tutuklama
kararına itirazımızın kabulü ile müvekkilimin tahliyesine karar
verilmesini saygıyla talep ederiz. 27/04/2015 

							

									 Tutuklama Kararına 

									  İtiraz Eden/Müdafii