Giriş yap
Kayıt ol

        ....... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
  :

DAVALI                                :

KONU                                  
 : Kira bedelinin değişen ekonomik koşullara uyarlanması

 istemimizden ibarettir.

DAVANIN DEĞERİ            :

AÇIKLAMALARIMIZ        :

1-) Müvekkilim maliki bulunduğu ....... adresindeki ... m2 alanlı
zemin katı davalıya market olarak kullanılmak üzere …/…/…
başlangıç tarihli yazılı kira  sözleşmesiyle 5 yıllığına
aylık … TL bedelle kiraya vermiştir.

2-) Kira sözleşmesinde yıllık artış % 25 olarak belirlenmişse de
zaman içerisinde meydana gelen ekonomik değişimler, yüksek enflasyon
ve hayat şartlarının ağırlaşması sonucunda yapılan kira
arttırımları son derece düşük kalmıştır.

¼

À

ž

 

n kira bedeli, mecurun bulunduğu çevredeki emsal kira bedelleri,
yüzölçümü ve özellikleri itibarıyla fevkalade azdır. Bu
nedenlerle aylık … TL olan kira bedelinin yeni kira dönemi olan
../.../.... tarihinden itibaren … TL ye çıkarılması için bu
davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER                    : 6570 Sayılı
Yasa, BK, HUMK ve ilgili mevzuat.

H. DELİLLER                      : Kira
sözleşmesi, keşif, bilirkişi ve diğer deliller.

İSTEM
SONUCU                 : Açıklanan  nedenlerle
aylık … TL olan  kira bedelinin …/…/… tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere  aylık net …-TL' na uyarlanmasına,
yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine
karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

                                    
                                  

                                    
                                    
                                   Da
vacı Vekili

                                    
                                    
                              Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78