Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          BİTLİS

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : 2010/22222

Alacaklı vekili geldi.Beyanla;takip kesinleşmiş,borç ödenmemiştir. Bu
sebeple yukarıda esas numarası yazılı dosya borcunun tahsili amacıyla

1-)UYAP'tan araç sorgusunun yapılarak kayıt olması halinde var olan
kayıtlara haciz konulmasını

2-) TAKBİS sorgusunun yapılarak kayıt olması halinde ilgili tapu
müdürlüğüne haciz müzekkeresi yazılmasını

3-) SGK sorgusunun yapılarak kayıt olması halinde ilgili işyerine maaş
haczi yazılmasını talep ederim, dedi. 12.03.2015

Alacaklı Vekili

AV.DERVİŞ ULU

GD: Alacaklı vekilinin talebinin kabulü ile,talep gibi işlem yapılmasına
karar verildi.

  İCRA MÜDÜRÜ