Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ANADOLU İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU :Usule uygun olmayan tebligatın iptali hakkında

İCRA

DOSYASI :İstanbul Anadolu 19.İcra Müdürlüğü Esas dosyası

AÇIKLAMALAR :Müvekkilim hakkında İstanbul Anadolu 19.İcra Müdürlüğü
............ Esas dosyası ile takip başlatılmıştır. Ödeme emri Kozyatağı
Mah. Sarıkaya sok. 14/13 Kadıköy adresinde annesi Süreyya Usta’ ya
tebliğ olmuştur. Tebligat usulsüz yapılmıştır.

Müvekkil o adreste oturmamaktadır. Müvekkilin mernis adresi Çavuşoğlu
Mah. Org. Tekin .......................’ dur. Resmi ikamet adresi
burasıdır. Müvekkil adına birlikte yaşamadığı annesi Süreyya .......
tebligatı almıştır. Müvekkilin bunda bir kusuru bulunmamaktadır.
Tebligat yapılan adresle hiçbir şekilde müvekkilin ilgisi
bulunmamaktadır. Müvekkil evli ve çocukları bulunmaktadır. Bu nedenle
hiçbir şekilde ikamet etmediği adrese yapılan tebligat usulsüzdür.
Tebligatın iptali gerekir.

Kaldı ki tebliğ zarfı da usulsüz düzenlenmiştir. Kanun ve Yönetmeliğe
uygun düzenlenmeyen tebliğ zarfı usulsüzdür iptali gerekir.

Bu nedenle UYAP’ tan yapmış olduğumuz itirazın 15.01.2015 tarihi itibari
ile öğrenmiş sayılmamıza karar verilmelidir.

HUKUKİ DELİLLER :İcra dosyası, tebligat parçası,

SONUÇ :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ödeme emrine ilişkin
tebligatın iptalini arz ve talep ederim.. 11.02.2015

DavacıVekili