Giriş yap
Kayıt ol

        …..…İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

								

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ    		: 

DOSYA NO       			: 2012/ 

ŞİKAYET EDEN   			: 

KARŞI TARAF			: 

			 

VEKİLİ			: 

								 

KONU      			: Şikayetimin kabul edilerek …. İcra
Müdürlüğü’nün ………. sayılı dosyasında …..… tarihli
ödeme emrinin iptali isteminden ibarettir.

    

AÇIKLAMALAR     		: 

     1-) Ben …… İcra Müdürlüğünce gönderilen Örnek No:10
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takipte Ödeme Emri içeren
tebligatı ……….. tarihinde tebliğ aldım.

     2-) Gönderilen Ödeme Emrinde takibin dayanağı olan …….
tanzim ……… vade tarihli 3.000,00 TL Tutarındaki BONO ödeme
emrinin EK ’ine eklenmeden ödeme emri tarafıma tebliğ edilmiştir.

2

6

8

–

Î

Ð

Ú

†

ˆ

Š

ª

æ

hã4

8rlar doğrultusunda tarafıma alacak kaynağı olarak gösterilen BONO
nun ödeme emrine eklenmeden gösterilmesinin ödeme emrinin iptaline
sebep olacağı açıktır.

     Takdir edeceğiniz gibi takip borçlusu ödeme emrinin ekinde
mevcut belgeyi görmeden imzaya itirazı, takibe itirazı veya takibe
konu borca kısmi itiraz ile borcun fer ’ilerine itiraz etmesi
mümkün değildir ve bu nedenle yasal haklarından mahrum kalacaktır.

    3-) Yukarıda açıkladığım gerekçelerle ….. İcra
Müdürlüğü’nün …….. sayılı dosyasındaki işlemini şikayet
etme ve …… sayılı icra dosyası nedeniyle tarafıma gönderilen
Ödeme Emrinin İptalini isteme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 2004 S. K. m. 4, 16 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıklanan nedenlerle ….. İcra
Müdürlüğünce gönderilen usulsüz ödeme emri nedeniyle
şikayetimin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verilmesini talep
ederim. 07.01.2013

						      			   Yakınan 	

									


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78