Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     		NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

								    ANTALYA

Soruşturma No		: 

Tutuklamaya 

İtiraz eden

( Şüpheli )			: 

Müdafii			: 

Konusu			: Tutuklama Kararına İtiraz 

			Dosyada mevcut bulunan vekaletname gereğince, ’ ın vekili
bulunmaktayız. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, 2006/47518
sayılı soruşturma kapsamında NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK suçlaması
ile 22.02.2007 tarihinde Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nin
2007/198 sorgu numaralı sorgusu neticesinde tutuklanmıştır. Yapılan
bu tutuklamaya aşağıdaki gerekçelerle itiraz ediyoruz.

İtiraz gerekçelerimiz: 

1- İtiraz nedenlerini belirtmeden önce olayı şu şekilde
özetleyebiliriz: babası derlediği kitap ve broşürleri, Avrupa
Birliği logosu ve yasak bir takım amblemleri kullanarak, şirketlere
40 YTL ödemeli olarak göndermesine yardımcı olduğu gerekçesiyle
tutuklanmıştır.  

2- Müvekkilimiz babası kendi posta çeki hesabını kullanması için
tam yetki ve vekalet vermiştir. (Ek1:vekaletname). savunmasında da
belirttiği üzere, söz konusu kitap ve broşürleri önceleri, daha
sonra diğer şüpheliler ve posta çeki hesabından göndermiştir.
Müvekkilimiz gönderilen şey ve içeriği hakkında bir bilgisi
bulunmamaktadır. aldığı vekaletle hesabını kullanarak işlem
yapmıştır. 

3- Müvekkilimiz halen Antalya Ticaret Meslek Lisesi’nde yüz yüze
eğitim programına devam etmektedir. (Ek2: Öğrenci Belgesi)
Tutukluluğu nedeniyle öğrenimine devam edememekte, eğitiminden
mahrum kalmaktadır.

8

z

&

4

*kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların’
bulunması gerekmektedir. Müvekkilimiz  iddia edilen suça
karıştığı ile ilgili tek dayanak, gönderme işlemlerinin posta
çeki hesabından yapılmış olmasıdır. Yukarıda da değinildiği
üzere müvekkilimizin, babası müvekkilimiz hesabından gönderdiği
belgelerden haberi yoktur. İşbu belgelerin içeriği hakkında bilgisi
bulunmamaktadır. 

5- Müvekkilimiz halen öğrenci olup kaçma şüphesi bulunmamaktadır.
Delillerin tamamı toplanmış olduğundan karartılması da mümkün
değildir.

İstem ve Sonuç

			Yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, müvekkilin
tutuklanmasına sebep bir neden olmaması, babası da savcılıkta
verdiği beyanda belirttiği üzere kendisinin müvekkilimiz hesabından
gönderdiği belgelerden müvekkilimizin herhangi bir bilgisinin
bulunmaması sebebiyle tutukluluğun devamına ilişkin kararın
kaldırılarak koşulsuz olarak salıverilmesine, aksi takdirde adli
kontrol hükümlerinin uygulanmasına, karar verilmesini saygılarımla
dilerim. 

							Şüpheli Müdafi

								 

Ek1: Vekaletname

Ek2: Öğrenci belgesi