Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          BAKIRKÖY NÖBETÇİ ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE

BAKIRKÖY 3.ÇOCUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                           :  2014/704E.

SSÇ’LER

ADI SOYADI                        : AYDIN KARAASLAN-RAHMETULLAH İNCE …
(Halen … Cezaevi’nde tutuklu.)

MÜDAFİ                                 :Av.Celal Özkaya SİCİLNO:45533
tlf:05323074263 adres:altanerbulak sok gülbahar mah 7/12 şişli/İSTANBUL

           

KONU                                    : Bakırköy 3.çocuk Mahkemesi’nin
23.10.2014 gün ve 2014/704E.sayılı tutuklama kararına itirazımız
hakkındadır.

İTİRAZ NEDENLERİ         :          

1-) SSÇ’ler; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu gibi oturduğu ev de
kendilerine aittir. Bundan dolayı Kaçmaları söz konusu değildir.

2-) SSÇ’ler şu ana kadar herhangi bir suça karışmamıştır ve
sabıkasızdır. Aileleri ile birlikte yaşamaktadırlar.

3-) Suça ilişkin olan bütün deliller toplanmış ve muhafaza altına
alınmıştır. Delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır.

4-) Tanıklarda hazırlık soruşturması sırasında gerek emniyet gerekse
Cumhuriyet Savcılığına ifadelerini vermişlerdir.

5-) Suçun niteliğine ve unsurlarına bakıldığında ve her halükarda dosya
içeriğine göre sabıkasız olan sabit ikametgahlı ve yaşlarıda göz önüne
alındığında SSÇ’lerin tutuklanması için bir neden yoktur.

H. NEDENLER                    : 5271 S. K.   m. 101 ve ilgili yasal
mevzuat

SONUÇ VE İSTEM              : Bakırköy 3.çocuk Mahkemesi’nin 23.10.2014
gün 2014/704 sayılı tutuklama kararına itirazımızın kabulü ile bihakkın
veya takdir edilecek kefalet karşılığında müvekkilimin tahliyesine karar
verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.31.10.2014

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                    İtiraz
Eden müdafi

                                                                                                     Av.Celal
özkaya