Giriş yap
Kayıt ol

        … AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA
NO                           :  …/…

SANIK

ADI SOYADI                        :  …
(Halen … Cezaevi’nde tutuklu.)

VEKİLİ                                
  :

           

KONU                                  
  : … Ceza Mahkemesi’nin …gün ve … sayılı tutuklama
kararına itirazımız hakkındadır.

İTİRAZ NEDENLERİ         :          

1-) Müvekkilim; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu gibi oturduğu ev
de kendisine aittir. Ayrıca kendisine ait ve bizzat kendisinin
çalıştırdığı şirketi bulunan müvekkil hukuki yollar ile
kendisini savunmak istemektedir ve davalara katılacaktır. Kaçması
söz konusu değildir.

2-) Müvekkilim şu ana kadar herhangi bir suça karışmamıştır ve
sabıkasızdır. Ailesi ile birlikte yaşamaktadır.

3-) Suça ilişkin olan bütün deliller toplanmış ve muhafaza
altına alınmıştır. Delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır.
İlgili suçta tek başına şüpheli durumunda olup şüpheli konumda
olan başkaca bir suç ortağı da bulunmamaktadır.

Þ

æ

à

uşturması sırasında gerek emniyet gerekse Cumhuriyet Savcılığına
ifadelerini vermişlerdir.

5-) Suçun niteliğine ve unsurlarına bakıldığında ve her
halükarda dosya içeriğine göre sabıkasız olan sabit ikametgahlı
müvekkilimin tutuklanması için bir neden yoktur.

H. NEDENLER                    : 5271 S. K.   m.
101 ve ilgili yasal mevzuat

SONUÇ VE İSTEM              : … Ceza
Mahkemesi’nin  …gün ve … sorgu sayılı tutuklama kararına
itirazımızın kabulü ile bihakkın veya takdir edilecek kefalet
karşılığında müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini saygıyla
vekaleten arz ve talep ederim. .../…/…

                                    
                                    
                            

                                    
                                    
                           

                                    
                                    
                               İtiraz
Eden Vekili

                                    
                                    
                             Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78