Giriş yap
Kayıt ol

        KARTAL (  ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE,

DOSYA  NO.          ...

TUTUKLAMAYA 

İTİRAZ  EDEN         ......

VEKİLİ                ...AV. ...

                       Hüdavendigar Cad. M.Murat
Sok.

                       Kocaoğlu İşhanı 
No.8/25 Sirkeci/İst.

DAVACI               : K.H.

SUÇ                   : İhmal ve Tedbirsizlik Sonucu
 Ölüme 

                        Sebebiyet

TUTUKLAMA  TARİHİ ...16-051999

D.KONUSU            : Tutuklama kararının kaldırılması

İTİRAZ NEDENLERİ    : 

        1-İtiraz nedenlerini belirtmeden önce, olayı kısaca
şu şekilde özetleyebiliriz: Müvekkil sabah saat 6.50 civarında
evinden işine otomobili ile gitmekte iken Küçükyalı'da bulunan
yaklaşık 600 metre uzunluğundaki tünele girmiştir. Tünelde
ışık bulunmadığı için tünel karanlıktır. Müvekkilin önünden
at arabası üzerinde iki şahıs ile birlikte yolun ortasından
gitmektedir.Tünelin ortalarında karşıdan gelen kamyonun
ışıklarını yakması ve korna çalması neticesinde ( Tünelin
içinde olunmasından dolayı fazla yankının etkisiyle) aracı çeken
atın ürkmesi ve şahlanması ve kendisini ve arabayı savurması
nedeniyle müvekkilin aracı ile çarpışmış ve devrilmiştir.
Çarpmanın ve devrilmenin etkisiyle arabanın üzerindeki iki şahıs
yola düşmüştür. Düşen şahıslardan birisi yaralanmıştır. 
Arabayı çeken At herhangi bir şekilde yara almamıştır. Olayın
akabinde hemen gerekli yerler aranmış ve ambulansın gelmesi
beklenmiştir. Gecikmeyle gelen ambulans ile birlikte yaralı şahıs 
hastaneye kaldırılmıştır. İlk müdahaleler yapılmıştır.
Yaralanmış olan kişi sabaha karşı iç kanamadan vefat etmiştir.
Mütevefanın ölüm nedeni kesin olarak belli değildir. Kazanın mı
yoksa hastanedeki ihmalin sonucumu olduğu belli değildir. Müvekkil 
üzerine düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmiştir.

          2- Olayın akabinde tutulan tutanak sanık
müvekkili asli kusurlu göstermiş ve 3/8 ( Sekizde üç ) oranında
kusur izafe edilmiştir. Tutanak ARAÇLAR OLAY MAHALİNDEN KARAKOLA
ÇEKİLDİKTEN SONRA tutulmuştur. Bu nedenle tutanak gerçeği
yansıtmamakta ve hukuken geçerlilik arz etmemektedir. Bu sebeple
tutnağa ve sanık müvekkile izafe edilen kusura itiraz ediyoruz.

 ( At arabasının tünelde olması, tünelin karanlık olması, at
arabasının herhangi bir uyarıcı ışık ve trafik işaretlerini
bulundurmaması v.b. nedenler)

         3- Sanık müvekkilin işlemiş olduğu ve
tutuklanmasına neden olan suç TAKSİRLE işlenmiştir. Sanık
müvekkilin işlemiş olduğu suçta herhangi bir KASTI
bulunmamaktadır. 

4-CMUK 104. Maddesinde tutuklama sebepleri olarak açık

ve sınırlı şekilde sayılmış bulunan nedenlerden hiçbiri mevcut
değildir. Şöyle ki; 

Olayın vukuunda sanık müvekkil kaçma şüpesi uyandıracak hiçbir
hareket ve teşebbüste bulunmamıştır.

Şuç izlerini yok etmeye dair ve tanıklara etki edebileceği bir durum
mevcut değildir.

Tahkikatın mevzuu olan suç ağır cezalı cürümlerden değildir.
Bilakis TAKSİRLE işlenmiş bir suçtur.

Sanık müvekkil sabit İKAMETGAH sahibidir.

         Yani ilgili maddede sayılmış bulunan tutuklama
sebeplerinden HİÇBİRİ MEVCUT DEĞİLDİR.

          5-Sanık müvekkil halen Kızıltoprakta büfe
işletmektedir.    

            Ticari hayatını esnaf olarak halka hizmet
ederek 

            sürdürmektedir. Ekte Vergi levhası ve
kayıtları 

            sunulmuştur.

 6-Sanık müvekkil 56 yaşındadır ve yaşının ileri olması 

   nedeniyle çeşitli rahatsızlıkları mevcuttur.Tutukevinde 

   kalması sanık müvekkilin sağlığı açısından tehlikeli bir 

   durumun ortaya çıkması neticesi doğurabilecektir.

 7-Sanık müvekkil sabit ikametgah sahibi ( ekte ikametgah 

   senedi sunulmuştur.), evli, üç çocuk ve iki torun sahibi,  

   SABIKASIZ bir kişidir. Tutukluluk halinin devamı telafisi 

   imkansız zararlar doğurabilecektir.

İSTEM SONUCU  : Yukarıda arz olunan nedenlerle sanık müvekkil 

                  Hasan LEVENTOĞLU hakkındaki
tutuklama 

                  kararının kaldırılarak
tahliyesine karar verilmesini 

                  bilvekâle arz ve talep ederim.

                              İtiraz eden
Vekili

                             AV.HASAN
KAKŞİ 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78