Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA 3. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ANKARA 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

SORGU NO : 2015/               

ŞÜPHELİ : ……………….. (Halen … Cezaevi’nde tutuklu.)

MÜDAFİİ                    : Av. PERİHAN ÖLKER

Reşit Galip Cad. No:71/6 GOP. Çankaya/ANKARA      

     

KONU                        : Ankara ... Sulh Ceza Hakimliği’nin
16.01.2015 gün ve 2015/

Sorgu sayılı tutuklama kararına itirazımız hakkındadır.

İTİRAZ NEDENLERİ :

     

1-) Müvekkil; sabit yerleşim yeri sahibi, ailesiyle birlikte yaşamakta
ve ailesine bakmakla yükümlüdür. Duruşmalara katılarak bizzat savunma
yapmak istemektedir. Kaçması söz konusu değildir.

2-) Suça ilişkin olan bütün deliller toplanmış ve muhafaza altına
alınmıştır. Delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır.

İlgili suçta müştekinin ve diğer şüpheli ………..’ın beyanları da
müvekkilin beyanlarını doğrulamaktadır. Dolayısıyla müvekkil söz konusu
suça doğrudan hiçbir şekilde karışmamış sadece olayın olduğu sırada olay
yerinde bulunmaktadır. Eldeki delillerle vekilin tutuklanmasına karar
verilmiş olması hukuka ve tutuklamanın en son tedbir olması kuralına
aykırıdır.

Zira CMK 109’daki adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle
uygulanması gerekir. Tutuklama en son tedbirdir. Mahkeme,öncelikle adli
kontrolü uygulamadan tutuklamaya hükmetmemelidir. AİHM de içtihatlarında
tutuklamanın en son önlem olarak uygulanması gerektiğinden bahsetmekte;
başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar sağlanabilecekse,
tutuklama yoluna gidilmemesi gerektiğini söylemektedir.

3-) Suçun niteliğine ve unsurlarına bakıldığında ve her halükarda dosya
içeriğine göre tutuklanması için hiçbir somut delil ya da ortaya çıkma
ihtimal dahilinde olan delil dahi bulunmadığından, sabit ikametgahlı
müvekkilimin tutuklanması hukuk ve hakkaniyete aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER : CMK 101/5 ve 267,268 vd maddeleri.

SONUÇ ve İSTEM : Belittiğimiz nedenler ve mahkemenin re’sen göz önünde
bulunduracağı nedenlerle;  Şüpheli hakkındaki tutuklama
kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINI ve şüphelinin tutuksuz yargılanmasına
karar verilmesini, Mahkeme aksi görüşte ise, tutuklama kararının CMK 109
vd hükümleri gereğince adli kontrole çevrilmesini, şüpheli müdafii
olarak saygıyla talep ederim.19.01.2015

ŞÜPHELİ MÜDAFİİ

Av. Perihan ÖLKER