Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                           :  …/…

SANIK

ADI SOYADI                        :  … (Halen … Cezaevi’nde tutuklu.)

VEKİLİ                                  :

           

KONU                                    : … Ceza Mahkemesi’nin …gün ve …
sayılı tutuklama kararına itirazımız hakkındadır.

İTİRAZ NEDENLERİ         :          

1-) Müvekkilim; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu gibi oturduğu ev de
kendisine aittir. Ayrıca kendisine ait ve bizzat kendisinin çalıştırdığı
şirketi bulunan müvekkil hukuki yollar ile kendisini savunmak
istemektedir ve davalara katılacaktır. Kaçması söz konusu değildir.

2-) Müvekkilim şu ana kadar herhangi bir suça karışmamıştır ve
sabıkasızdır. Ailesi ile birlikte yaşamaktadır.

3-) Suça ilişkin olan bütün deliller toplanmış ve muhafaza altına
alınmıştır. Delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır. İlgili suçta tek
başına şüpheli durumunda olup şüpheli konumda olan başkaca bir suç
ortağı da bulunmamaktadır.

4-) Tanıklarda hazırlık soruşturması sırasında gerek emniyet gerekse
Cumhuriyet Savcılığına ifadelerini vermişlerdir.

5-) Suçun niteliğine ve unsurlarına bakıldığında ve her halükarda dosya
içeriğine göre sabıkasız olan sabit ikametgahlı müvekkilimin
tutuklanması için bir neden yoktur.

H. NEDENLER                    : 5271 S. K.   m. 101 ve ilgili yasal
mevzuat

SONUÇ VE İSTEM              : … Ceza Mahkemesi’nin  …gün ve … sorgu
sayılı tutuklama kararına itirazımızın kabulü ile bihakkın veya takdir
edilecek kefalet karşılığında müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini
saygıyla vekaleten arz ve talep ederim. .../…/…

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                       İtiraz
Eden Vekili

                                                                                                     Av.