Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

………

ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET KONUSU FİRMA : ………….. Spor Malzemeleri Satış Ve Pazarlama A.Ş.

KONU : ………….. reyonundan almış olduğum spor ayakkabının iadesi ile
bedelinin tarafıma ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1) …………. tarihinde …………. mağazasından babamın kredi kartı kullanılarak
  ……….numaralı fatura ile alınan ayakkabı ilk giymemede topuk
  kısmından ayağıma zarar vermiş olup, kısa süre sonra ikinci giymemde
  ise dilekçemin ekinde sunmuş olduğum resimlerdeki şekilde ayağımın
  topuk kısmına ciddi hasar vermiştir.

2) İlgili firmaya başvurmak üzere gittiğimde mağaza çalışanı tarafından
  bir form doldurulmuş ve adıma şikayet ve iade talebinde
  bulunulmuştur. Ancak ilgili firmadan olumsuz yanıt gelmesi üzerine
  tekrar tarafımca tekrar başvuruda bulunulmuştur. Bütün bu işlemler
  sırasında ayakkabı ilgili firmanın incelemesine bırakılmıştır.

3) Dilekçemin ekinde sunduğum her iki cevabi yanıttan da anlaşıldığı
  üzere ilgili firma kusurunu kabul etmemektedir. Daha yeni alınan ve
  ciddi bir ücret ödenen bir eşyanın bu kadar kısa sürede sorun
  çıkarması normal karşılanamaz. Kaldı ki ilgili firma “malzemeden ya
  da üretimden kaynaklı hata yok” demekle sorunun nereden
  kaynaklandığına açıklık getirememektedir. Ürünün niteliği gereği,
  spor malzemesi oluşu dikkate alındığında kullanım yeri olan
  yürüyüşte kullanılmıştır ve yalnızca iki kere kullanılmıştır. Şu an
  ayakkabının ayağıma hasar veren yeri adeta delik durumdadır,
  aşınmıştır. Söz konusu ayakkabıyı da incelenebilmesi için sunuyorum.

4) Her iki şikayette de olumsuz cevap veren ve hiçbir şeklide kusurunu
  kabul etmeyen iş bu firmayı şikayet ederek ürünün idesini ve bedelin
  tarafıma geri verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, …………. mağazasından ……
numaralı fatura ile almış olduğum ayakkabının ilgili firmaya iadesi ile
bedelinin tarafıma geri ödenmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

EK : 1) Faturalar

2) Başvuru formaları ve cevabi yazılar

3) fotoğraflar

4) Şikayet konusu ürün

ŞİKAYETÇİ

………………………..