Giriş yap
Kayıt ol

        BATMAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)

DAVACI	       : 

 

VEKİLİ     	       : 

DAVALI            : 

DAVA DEĞERİ     : 2.399 TL (Fatura Bedeli)

                      

DAVA KONUSU     : Garanti Şartlarının yerine getirilmemesi

AÇIKLAMALAR    : 

1. Müvekkilim 10.05.2011 tarihinde Suçinler Elektronik ...Suçin’den 2399 TL bedelle ……. modeli LED TV satın almıştır.
(Ek:2,3,4)

 

2. Müvekkilimin almış olduğu televizyon haziran 2012 tarihinde
arızalanmış, Onarım için servise yapılan müracaat, arızanın
garanti kapsamında olmadığı ve televizyonun elektrik sisteminden
dolayı arızalandığı gerekçeleri ile onarım talebi reddedilmiş;
Müvekkilin talebine rağmen arızanın mahiyeti, red bilgisi ve
gerekçesine dair yazılı belge verilmemiştir.

3. Müvekkilim davalı şirketin müşteri hizmetlerini telefon ile
aramış, Davalı şirketçe servisin yetkili olduğu ve servisin
kararının geçerli olduğu şeklinde bilgi verilmiştir.

4. Davalı şirketçe verilen garanti belgesindeki Garanti Şartlarına
(m.1) aykırı olarak, Yetkili Servisçe; onarım talebi
reddedildiğinden, Müvekkilim yaklaşık 4 aydır satın aldığı
televizyonu kullanamamaktadır.

Ð

4

P

V

v

|

Ð

Ò

Ô

Ø

î

mH	sH	 Ð

Ô

/ Sorunun çözümü için yargı yoluna başvurmaktan başka yol
kalmadığından, Sayın Mahkemenize müracaat etme ihtiyacı hasıl
olmuştur.

Hukuki Sebep     	: 4077 s. TKHK, Borçlar Kanunu ve Her türlü
ilgili mevzuat.

Deliller          		: Fatura, Servis Formu, Garanti Belgesi,
Servis kayıtları, Davalı şirket telefon kayıtları,Bilirkişi ve
her türlü yasal delil

Netice-i Talep             : Yukarıda açıklanan
nedenlerle;

1. Yargılama sonunda satışın iptali ile bedelinin yasal faiziyle
tarafımıza ödenmesine,

2. Yargılama giderleri ve Avukatlık Ücretinin davalıya
yükletilmesine, 

karar verilmesini Sayın Mahkemeden arz ve Talep ederim.30.10.2011

EK:                                   
                     Davacı Vekili

1.Onaylı vekaletname örneği                     
                   Av. ……………………….

2.Fatura örneği

3.Servis Formu örneği

4.Garanti Belgesi örneği

 PAGE  


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78