Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ........... MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Trafik Kazası Sonucu Araçta Oluşan Değer Kaybı İle Aracın
Kullanılmamasından Doğan Zararın Tazmin Edilmesi İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMA ve GEREKÇELER:

1. Müvekkilin sevk ve idaresinde bulunan ..... plakalı, ..... model,
  ..... marka ticari kamyonetine, davalı tarafından sevk ve idare
  edilen ..... plakalı aracın, tali yoldan ana yola çıkmakta iken sağ
  yan tarafından çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik
  kazasında müvekkile ait kamyonetin kasası hasar görmüş, aracın
  hareket kabiliyeti kaza sonucu tamamen ortadan kalkmıştır. Bu
  nedenle kamyonet iki hafta bir yandan hasar gören parçaların
  değiştirilmesi, diğer yandan tamir edilecek ve boyanacak işlemler
  dolayısıyla serviste kalmış, bu süre boyunca kullanılamamıştır.

2. Müvekkil, hasara uğrayan aracını henüz bir yıl evvel almış olup,
  kaza tarihine kadar aracın tüm bakımlarını zamanında ve yetkili
  servisinde yaptırmıştır. Kaza gerçekleşene kadar geçen süre
  içerisinde aracın değişen her hangi bir parçası bulunmadığı gibi
  kaporta ve boyasında herhangi bir kusur, çizik söz konusu değildir.
  Müvekkil, aracını tamir süresi boyunca kullanamamış ve ortalama
  ..... TL olan günlük kazancını iki haftalık süre boyunca elde
  edememiştir.

3. Müvekkil, nakliye işi ile geçimini temin eden bir kişi olması
  dolayısıyla meydana gelen kaza nedeni ile araçta oluşan değer kaybı
  ve aracın tamirde kaldığı süre boyunca oluşan kar kaybının ödenmesi
  için mahkemenize başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 sayılı Kanun madde 122 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Servis Tamirat Formu, Kaza Raporu, Aracın Ruhsat
Fotokopisi ve Diğer Deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, fazlaya ilişkin
haklar saklı kalmak kaydıyla, müvekkile ait araçta meydana gelen değer
kaybı ile aracın tamir süresince kullanılamaması nedeni ile mahrum
kalınan kar kaybı karşılığı olarak ..... TL’nin davalıdan alınmasına
hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesi, müvekkil adına vekaleten talep olunur.
../../....

Davacı Vekili Av.