Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : … Tazm...at  İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim …...... kullandığı … plakalı araç, davalı …
yönetim...deki … plakalı aracın arkadan çarpması sonucunda hasara
uğramıştır.

2-) Kaza tamamen davalının kusurundan kaynaklanmış olup,
müvekkilim... herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Bu husus kaza tarihi
olan …/…/… tarih...de olay yer...e gelen polis ekipler...ce
düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağında da belirtilmiştir.

3-) Müvekkilim..., aracında meydana gelen hasarın miktarını tespit
edebilmek iç... … Hukuk Mahkemesi...n... …/… sayılı dosyası ile
tespit davası açılmıştır. Uzman bilirkiş...... …/…/…
tarih...de dosyaya sunduğu raporunda araçtaki hasar ve bu hasarın
giderilmesi iç... gerekli masrafın …TL. olduğu bildirilmiştir.

P

X

Z

<

F

R

>

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

çtığı gibi, müvekkilimin işlerinin de belirli bir süre
aksamasına neden olmuştur. Aracın tamiri süresince de müvekkilim
araçtan yararlanamayacak bu da müvekkilimin fiili zararlar yanında
belirli bir kardan yoksun kalmasına da yol açacaktır. Bu nedenle, …
TL. tazminatın ödetilmesi  için dava açılması zorunlu hale
gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2918 S. K.
m. 85 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Trafik
Kaza Tespit Tutanağı, … Hukuk Mahkemesi’nin …/… sayılı
dosyası, bilirkişi incelemesi, keşif, tanık beyanları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, Fazlaya ilişkin tüm haklarımız
saklı kalmak kaydıyla davalıdan …TL.’nin olay tarihi olan
…/…/… tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte
tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78