Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİNE

										.......

    

DOSYA NO    :....... 

SANIK        :....... 

VEKİLİ        :.......

YAKINAN    

VEKİLİ        :.......

 

KONU         :....... Tarihli ara kararı gereği
beyanlarımızın sunulmasıdır.

    

BEYANLARIMIZ : A) İŞTİGAL RAPORUNA KARŞI:

                 

              Müştekiyle ilgili olarak verilmiş olan 
iştigal raporu müvekkilimi bağlamamaktadır. Çünkü dava dosyası
tekrar incelendiğinde görülecek olan şudur ki; müştekinin
müvekkile ait kaza yapan araçta olduğuna ilişkin bir kesinlik söz
konusu değildir.           	 

              Bunun yanı sıra trafik ekiplerince tutulan
tutanaklarda müştekiye ilişkin olarak bir bilgi bulunmamaktadır.
Yani müşteki kaza yapan araçta bulunmamaktadır.

 

              Bir an için müştekinin kaza yapan 
araçta bulunduğunu kabul etsek bile, şahsın hayati tehlikeye maruz
 kalmadığı, sadece 60 günlük bir engelinin varlığından söz
edilmektedir. Bu durum bu kadar beklenmeyen ve kusursuz bir kazanın
normal sonucudur.

 

              B) BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI:

 

               Bilirkişi raporu gerçekleri
yansıtamayacak kadar keyfi hazırlanmış ve o andaki koşullar dikkate
alınmamıştır.

 



&

^

&

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧ᅠb᐀Müvekkilim aracını TEM gibi trafiğin
çok yoğun olduğu bir ortamda aracını başka bir araca çarparak
daha vahim bir sonuç meydana getirmeden mesleki yeteneklerini de
kullanarak en hafif şekilde atlatmıştır. Buna rağmen 8\8 kusurlu
görülmesi raporun gerçeklerden uzak ve keyfi olarak o andaki
koşulların gözetilmeden hazırlandığını ortaya koymaktadır.

               C) DOSYA BÜTÜNLÜĞÜ HAKKINDA :

 

               Dosyanın kapsamından müştekinin kaza
sırasında araçta olmadığı görülecektir. Sonradan müştekinin
talebi doğrultusunda jandarma tarafından hazırlanan tutanak kabul
edilemez ve dikkate alınamaz.

 

               Müştekinin çeşitli tarihlerde
Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvurularındaki şikayetleri
farklı farklı beyanlar içermektedir. Bu durum müştekinin
müvekkilim hakkında tahmini bir suçlama içerisinde bulunduğunu
göstermektedir.

 

               Kazada yaralandığını iddia eden
müşteki ve babasının ifadeleri arasında da çelişkiler olup,
inandırıcı değildir. Öncelikle bu çelişkilerin giderilmesi
gerekir.

    

İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, beyanlarımızın da
göz önüne alınarak anılan davanın reddine ve 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

 

                                    
  			SANIK VEKİLİ


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78