Giriş yap
Kayıt ol

        ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

../../....

DOSYA NO       		: 

CEVABA CEVAP 

VEREN (DAVACI)		: 

VEKİLİ			: 

	 

KARŞI TARAF (DAVALI)	: 

VEKİLİ			: 

KONU         		: Davalı tarafın cevaplarına karşı
cevaplarımızın ve davanın esasına  ilişkin beyanlarımızın
sunulmasıdır. 

AÇIKLAMALAR		:

1- Davalı işveren tarafından, toplu iş sözleşmesi uyarınca
yapılması gereken ikinci yıl zamlarının yürürlüğe girmesine
.... gün kadar bir süre kala işçilere ve üyesi oldukları T.İ.S
tarafı olan .......... Sendikasına, "T.İ.S'e uymayacağı ve 1 yıl
boyunca işçilere sıfır zam vereceği, isteyenin bu şartlarda
çalışmaya devam edebileceği, kabul etmeyenlerin ise iş
sözleşmelerinin feshedileceği" bildirilmiştir. 

2- Taraflar arasında bu konu bir haftadan biraz daha uzun bir süre
görüşülmüş, davalı işveren bu istemlerinde ısrar edince sendika
tarafından kendisine " işyerinde ekonomik kriz yaşanmadığını çok
iyi bildikleri, ancak buna rağmen bilmedikleri bazı hususlar varsa ve
işveren tarafı gerçekten de zor durumda ise, T.İ.S uyarınca
ücretlerde yapılacak artışlar 6 aylık dönemler halinde
yapılacağı için, imzalanmış olan T.İ.S'e de uygun olarak 6 ay
için, ve ancak hiçbir işçinin iş sözleşmesinin feshedilmemesi
şartıyla bu talebi kabul edebilecekleri" bildirilmiştir. Bu bildirim
üzerine davalı işveren, müvekkilimin de aralarında bulunduğu ....
işçinin iş sözleşmesini feshetmiştir. 

3- Her ne kadar davalı işveren feshin gerekçesi olarak ekonomik kriz
iddiasında bulunuyorsa da, bu iddia gerçekleri yansıtmamaktadır.
Zira, iştigal alanı ve ihracata dönük yapısıyla işveren ekonomik
krizden hiç etkilenmemiş, hatta döviz kurlarındaki artış da
kazancının artmasını sağlamıştır. Davalı işveren, ekonomide
meydana gelen küçülmeye karşın büyümesini daha da
hızlandırmış ve üretim kapasitesini artırmıştır.

4- İşverenin toplu işten çıkarma eyleminin tek gerçek sebebi,
işçileri Toplu İş Sözleşmesi gereği almaları gereken
haklarından mahrum bırakmak ve işyerinde kalan diğer işçilere de
gözdağı vermektir. Zira yıllardır işyerinde çalışan müvekkilim
de dahil .... tane işçinin iş akdini ekonomik kriz gerekçesiyle
fesheden işveren, aradan bir ay geçmeden .......... gazetesine ilan
vererek yeni işçi alımı yapmış ve dava açıldıktan sonra da bu
alımlar devam etmiştir.

TALEP SONUCU		: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, iş akdinin
feshi işleminin iptaliyle müvekkilimin işe iadesine, boşta geçen
süre ücretiyle sendikal tazminatın davacıdan tahsiline ve yargılama
giderleriyle vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar
verilmesini vekaleten talep ederim. Saygılarımla...

	

DAVACI VEKİLİ


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78