Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                 

AİLE MAHKEMESİNE

Davacı             : A... (eş)

 

Davalı              : B... (diğer eş)

 

Konu               : TMY 166/3 maddesi uyarınca anlaşma gereği boşanma
istemi

 

Deliller            : 1. Nüfus kayıtları,

                           2. Mahkemeye sunulan protokol,

                           3. Davalının bizzat mahkemede kabulü,

                           4. Sair her türlü yasal delail.

 

Hukuki Neden   : TMY 166/3 ve ilgili mevzuat

 

Açıklamalar     : 1. Davalı eşim B... ile ......... gününden beri
evliyiz. Bu evliliğimizden çocuklarımız olmamıştır (olmuştur).

                           2. Son zamanlarda davalı ile aramızda ruhen
ve fikren uyumsuzluk çıkmış, bir arada yaşama için çabalarımız da
yeterli olmamıştır. Artık evlilik birliğini devam ettiremeyeceğiz.
Davalı da boşanmak istemektedir.

                           3. Boşanmanın fer’i hükmü olarak davalı ile
yaptığımız protokolü de eklice sunuyorum.

                           4. Boşanma kararı verilmesini talep
etmekteyim.

 

Sonuç ve İstem  : Davamın kabulü ile davalı da boşanma isteğimi kabul
edeceğinden duruşmamızın yapılarak anlaşmamıza binaen TMY 166/3 maddesi
uyarınca boşanmamıza, masrafların davalıdan alınmasına protokol
uyarınca, ekonomik ve sosyal durum hakkında da karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı A... (eş)

 

Ek                    : 1. Protokol

                           2. Nüfus kayıt sureti