Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA

TARİH

Konu : Oda ve Sicil Kaydının Silinmesi Hk.

Açıklamalar:

Ticaret ve Sanayi Odası’nda ŞİRKET UNVANI olarak ………………. sicil ve …………..
Mersis Numarası ile kayıtlı bulunan şirketimizin 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu Geçici 7. madde kapsamında silindiğini bireysel başvuru
sonucu öğrenmiş bulunmaktayız.

Şirketimiz halen faal olup vergi mükellefiyeti de devam etmektedir. Bu
sebeple oda ve sicil tarafından yapılmış olan silme işlemleri ile ilgili
kanuni gerekçeleri ile birlikte, bilgi edinme hakkı uyarınca tarafıma
bilgi verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

ŞİRKET UNVANI