Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     3.İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

          KONYA

DOSYA NO	 : 2014 / 

Yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz ; 

1. Dosyamız borçlusu şirket adına kayıtlı araçlarının ve
taşınmazlarının sorgulanarak kayden haczini,

2.Dosyamız borçlusu şirketin tüm banka şubelerindeki hak ve
alacaklarının haczi için banka genel müdürlüklerine müzekkere
yazılmasını, 

萏ࡌ萑˄葞ࡌ葠˄摧捶.က Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde
kayıtlı olan adreslerinin ,şirket ortaklarının kimlik bilgilerinin
ve adreslerinin gönderilmesi için ve şirketin üçüncü şahıslara
devrinin önlenmesi için haciz müzekkeresi yazılmasına karar
verilmesini saygılarımla talep ederim. 16/05/2014

								ALACAKLI VEKİLİ