Giriş yap
Kayıt ol

        TC

 KADIKÖY 

3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No : 2007/1157 E. 

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 Aşağıda açık ünvanı yazılı olan borçlunun kayıtlarınızın tetkik
 edilmek suretiyle,

a) Şirketin kanuni tebliğe yarar kanuni adresinin,

b) Şirketin halen faaliyetine devam edip etmediğinin,

c) Şirketi temsil ve ilzama yetkili ortaklarının ad soyad ve adresleri
  ile bu kişilerin hüviyet cüzdanları suretlerinin, ve ikametgah
  adreslerinin,

d) İmza sirküleri fotokopisinin,

e) Şirket ortaklarının sermaye miktarlarının ve sermaye paylarının ne
  miktar olduğunu

 Çıkartılarak müdürlümüze gönderilmesi rica olunur. 10.10.2012

 NOT:Tezkere elden takiplidir. İcra Müdür Yard.

 BORÇLU: ……………….Turizm ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78