Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

………………

…...İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:……../…….. ESAS

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

               İSTANBUL         

					 

ALACAKLI		: …………………………….

VEKİLİ		: …………………………….

………(Adres)………………………………………………
……………………………………….

BORÇLU		: ……(Şirket Ünvanı ve Ticaret Sicil
Numarası)…………………

BORÇ MİKTARI	:…………….-TL(Faiz ve Masraflar Hariç)

P

Z

 konulmasına karar verilmiştir. Borçlu şirket hisseleri üzerine
dosyamızdan haciz şerhi işlenerek varsa hisseler üzerindeki
takyidatların gönderilmesine karar verilmiştir.

	Karar gereğince işlem yapılarak neticeden müdürlüğümüze bilgi
verilmesi rica olunur.

					

						……………..  ... İcra Md. Yrd.

ELDEN TAKİPLİDİR


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78