Giriş yap
Kayıt ol

        BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE,

KEŞİF TALEP EDEN    : Adı soyadı Adresi

          

DAVALI              : Adı soyadı Adresi

K O N U              : Delil tespiti amacıyla keşif
yapılması talebimdir.

AÇIKLAMALAR       :

A.................. Ticaret Ltd. Şirketi ............... /İSTANBUL
adresinde bulunan iş yerimizde 01/05/2010 başlangıç tarihli kira
sözleşmesi ile kiracı olarak bulunmaktadır. 

Kira sözleşmemizin 8. Maddesine göre ‘’ Kiracı, Mecru kısmen
veya paylara bölerek veya tamamen başkasına devir ve ciro edemez,
Kullandıramaz, Ortak alamaz...... Kiracı Şirket ortakları arasında
da olsa birden fazla firmanın aynı adresi kullanmasını sağlayamaz
‘’ Denilmektedir.

-

ª

Ð

ò

Ø

¨

ª

Ö

Ø

ᤀAncak kiralanan yerde yaptığımız tespitte  işyerinde Kiracı
olan B ....... Ltd. Şti ‘ne ait Vergi levhası bulunmaktadır.  

Kiracı şirket ile olan sözleşmemizin ilgili maddelerine muhalefet
nedeni ile açacağım tahliye davasına delil olması açısından
fiili durumun sayın mahkemeniz tarafından tespit edilerek kayıt
altına alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 23/01/2011

SONUÇ VE İSTEM  : 

Adı geçen adreste kesif yapılarak sözleşmeye aykırılığın
tespit edilmesi talebimizdir.

Kiralayan


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78