Giriş yap
Kayıt ol

        …  HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

TESPİT İSTEMİNDE

BULUNAN (DAVACI )                   :

VEKİLİ                                
             :

KARŞI TARAF (DAVALI ) :

KONU                                  
             : Kiracısı bulunduğum işyeri büronun su
basması nedeniyle uğradığı zarar ve diğer üçüncü şahıslara
verdiği zararın tespiti ve bu zarara neden olan su borusu
patlamasının            tarafımızın        kull
anımından kaynaklanmadığının tespiti istemidir.

AÇIKLAMALAR                             :
… adresinde bulunan ve …/…/… tarihinde müvekkilimin işyeri
olarak kullanmak amacıyla kiraladığı apartman katının
mutfağındaki , mutfak musluğuna giden su borusunun …/…/… Pazar
günü erken saatlerde patlaması nedeniyle henüz bir hafta önce
taşındığı işyerini su basmıştır.

                        Ancak bütün biriken
suyun acilen tahliye edilmesine rağmen zemini rabıta olan çocuk
odasının rabıta ile beton zemin arasındaki mesafenin yüksek olması
ve alt kısmının görülmesinin mümkün olmaması nedeniyle arasına
biriken su zemin katta bulunan Restoran’ın tavanından akmıştır.
Rabıtaların mecburen kırılması sonucunda bu alanda biriken sular da
tahliye edilmiş ancak zemin katta bulunan restoran , alçı olan tavan
kısmından zarar görmüş,  ayrıca yerdeki halıları ve
koltukları ıslanmış ve gece çalışmasını yapamamış hasılat
elde edememiştir.

,

<

 

¢

¤

ö

¨

ä

¤

„Ô

^„Ô

Bir önceki gün olan Cumartesi işyerinde çalışılmış akşam saat
sekiz civarları büro kilitlenerek kapatılmıştır. Su borusu ise bir
sonraki ve tatil günü olan ve büroda kimsenin olmadığı Pazar
günü meydana gelmiştir. Söz konusu su borusu mülk sahibinin yeterli
bakımı yapmaması nedeniyle meydana gelmiştir. Kullanım hatası
değildir.

                        Bu nedenle işyerinin,
yine işyeri içerisinde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle
uğradığı zararların mülk sahibinin kusurundan
kaynaklandığının, müvekkilin kusur sahibi olmadığının ve
üçüncü kişilere bu nedenden dolayı verilen zararın tespitini
istemek zorunluluğu doğmuştur.

YASAL  NEDENLER                      : HUMK,
M.K. B.K.  K.M.K. ve ilgili mevzuat.

YASAL
DELİLLER                         : Tanık
anlatımları, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Açıkladığ
ımız nedenlerle işyeri içerisinde bulunan su borusunun patlaması
nedeniyle müvekkilin uğradığı zararların mülk sahibinin
kusurundan kaynaklandığının, tarafımızın kusur sahibi
olmadığının tespiti ile işyerimize ve üçüncü kişilere bu
nedenden dolayı verilen zararın tespitinin bilirkişi ile
yapılmasını Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

                                    
                                    
                              DAVACI
VEKİLİ

                                    
                                    
                          Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78