Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Terk Nedeniyle İhtar Kararı
Verilmesi  İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim eşi ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu
evliliklerinden … ve … isimli çocukları olmuştur.

2-) Davalı eş, …/…/… günü “çocuklardan ve senden
bıktım.” demek  suretiyle eşyalarını toplayıp babasının
evine gitmiştir. Müvekkilim evlilikte kendisine düşen
sorumlulukları yerine getirmekte ve eşini ve çocuklarını çok
sevmektedir. Eşin evi terk etmesini gerektirecek haklı bir nedeni
yoktur.

N

V

š

¤

Ò

P

œ

帀풄愍̤摧暟!ကe yakınları bu konuda girişimde bulunmasına
rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır. Aradan … ay geçmiştir.
Müvekkilim eşinin eve dönüş masraflarının ödemeye hazırdır.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
164 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus
kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin eşinin eve dönmesi ve
dönmediği takdirde Terk Nedeniyle Boşanma Davası açacağımızın
ihtaren bildirilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78