Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

(AİLE MAHKEMESİ ) SIFATIYLA 

				KUŞADASI 

DAVACI			: 

VEKİLİ			= 

MADDİ İLGİLİ 		: 

KONU			: Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve müşterek
çocukla tedbiren şahsi münasebet tesisi istemimizi içerir

AÇIKLAMALAR		:

1-) Müvekkilemiz, muhatap 12.11.2011 tarihinde aynı davalı eşiyle 
ikinci kez evlenmiştir. Ekte (EK 1) sunulan aile nüfus kaydından da
anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden
……………..doğumlu …………..adında bir çocukları
bulunmaktadır. 

2-) kadın eş, evden …………. bulunan annemgillere gidiyorum diye
……….. tarihinde çıkmış ve ancak bir daha müşterek konuta
gelmemiştir.(EVİ TERKTEN İTİBAREN EN AZ 3 AY GEÇMİŞ OLMALI) Bu
sırada çalışan müvekkilimiz karısı ve çocuğu ile
kayınvalidesi-kayınpederinin evinde görüşmüştür. Ve ancak 
eşine de niye eve gelmediğini sorduğunda burada rahatım iyi sen de
çalışıyorsun yalnız kalmıyorum cevabını almıştır. Esasen
müvekkilimiz erkek olmasına rağmen birkaç kez davalının şiddetine
maruz kalmıştır. Gene 2005 yılında da emniyete davalı tarafından
şiddete uğraması nedeniyle başvurmuş olup bu hususdaki tutanaklar
da mevcuttur. 

Bu arada davalıyı seven ve davalının da kendisini sevdiğine inanan
müvekkilim davalının evine dönmesi için çaba göstermiş ve
maalesef davalıdan annemler asla istemiyorlar cevabını almıştır..
Buradan müvekkilimizin çıkardığı sonuç şudur ki; eşi ve ailesi
ailenin korunması kanunundan faydalanarak aslında olmayan hakaret ve
tehditin arkasına sığınarak müvekkilimi mağdur etmek peşinde
dir.. Ve gene kadının anne baba ve kardeşinin baskısıyla eve
dönmeyeceğini anlamıştır. Bu nedenle evi terk eden eşinin eve dön
ihtarı yanında MÜŞTEREK ÇOCUK İLE ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİSNİ
DE TEDBİREN TALEP ETME zorunluluğu hasıl olmuştur. 

¢

Î

ä

&

†

0Müvekkilimiz evlilikte kendisine düşen sorumlulukları yerine
getirmekte, eşini ve çocuğunu çok sevmektedir. Eşinin evi terk
etmesini ve eve dönmemesini gerektirecek haklı bir nedeni yoktur.

3-) Müvekkilimizin dostları ve yakınları bu konuda girişimde
bulunmasına rağmen aradan geçen dört aylık sürede herhangi olumlu
bir sonuç alınamamıştır. Bu hususta dilekçemiz ekinde sunulmuş
tanık listesinde (EK 3) isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun
görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.

4-)Müvekkilimiz,eşinin 
…………………………………..bulunan müşterek eve dönmesi
için gerekli olan -50- TL’lik masrafı konutta teslim edilecek
şekilde ödemeye hazır olup gerekli ihtarın yapılması için
mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 164, 6100 S. K. m. 382-388

HUKUKİ DELİLLER		: Nüfus kayıtları, Tanık anlatımları

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, 

müvekkilimizin eşinin eve dönmesinin, dönmediği takdirde terk
nedeniyle boşanma davası açacağımızın, ihtaren bildirilmesine
karar verilmesini 

ve bu esnada davalı tarafa 2 ay müddet verilmesi gerektiğinden bu
süreç TEDBİREN müşterek çocuk ile davacı baba arasında şahsi
münasebet tesisisni müvekkilimiz adına vekaleten saygılarımızla
talep ederiz.

Gültekin aslan vekili

Av. Asuman Onat