Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          			İZMİR NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ 

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN	:

ADRES			: 	

VEKİLİ			: 	

DAVALI		:	Hasımsız 

KONU			: 	Terekenin tespit edilmesi ve defter tutulması istemimizi
içerir. 

AÇIKLAMALAR	:

1-) Müvekkilimiz ekte sunduğumuz veraset ilamında (EK - 1) da
belirtildiği üzere, 08.09.2014 tarihinde vefat etmiş olan kardeşi
………………2 mirasçısından biridir.

2-)  Muris …………’ın müvekkilimiz dışındaki diğer
mirasçısı eşi …………..dır. 

3-) Harici duyumlarımıza göre, müvekkilimin kardeşinden intikal
edecek malların kaçırılma ve gizlenmesi girişimlerinin
başladığını öğrenmiş bulunmaktayız. Varlıklı bir kişi olan
müvekkilimin kardeşinin, çok sayıda gayrimenkul, bankalarda
mevduatları, şirket hisseleri ve ziynet eşyaları bulunmaktadır.
Mirasın kaçırılmasını önlemek amacı ile terekenin tespiti talep
etme zarureti hâsıl olmuştur. 

ˆ

Š

„Ô

„,ò^„Ô

B

p

|

†

’

&açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 4721 S. K. m. 589, 590, 6100 S. K. m. 382-388, Türk
Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına
İlişkin Tüzük m. 32, 33

HUKUKİ DELİLLER	:Veraset ilamı, Nüfus kayıtları, Tanık
anlatımları 

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarda açıklanan nedenlerle, miras bırakanın
terekesinin tespitine, terekenin defterinin tutulmasına karar
verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 

288/3 Sokak No:1 Selvili 2 Apt. Kat: 1/1 Bayraklı / İzmir

TEL: 0 232 486 96 50  - FAX: 0 232 486 96 64