Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Terekenin Resmi Tasfiyesinin Yapılması
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, davalıların murisi ...’... alacaklıydı. ...
ölümün... sonra müvekkilim alacaklarını mirasçılardan talep
etmiş ancak bugüne kadar alamamıştır.

2-) Mirasçıları, murisin müvekkilime olan borçlarını
ödemedikleri gibi yeterli bir güvencede vermemişler ve murisin
alacaklarının tahsili için de bir girişimde bulunmamışlardır.

À

È

$

.

Â

&

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Bu durumda alacağı tehlikeye düşen müvekkilim alacağını tahsil
amacıyla murisin terekesinin resmi tasfiyesini talep etmektedir.

4-) Bu ne...le, terekenin resmi tasfiyesinin yapılması için talepte
bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
633 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Alacak
belgeleri, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, muris ...’nin terekesinin resmi
tasfiyesinin yapılmasına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78