Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Gayrimenkullerin Paylaştırılması
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilimin annesi …, …/…/… tarihinde bir maganda
kurşunu sonucu vefat etmiştir. Müvekkilimle birlikte 3 adet mirasçı
vardır.

2-) Muristen … adresinde 8 katlı iş hanı, … adresinde 100
dönüm tarla miras kalmıştır. Müvekkilim ve diğer mirasçılar
terekenin paylaşımı konusunda anlaşmaya varamamışlardır.

3-) Bu nedenlerden dolayı mahkemenize başvurma zorunluluğu ortaya
çıkmıştır.

v

~

n

Ž

¶

º

x

p

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kayıtları, keşif, bilirkişi raporları,  tanık beyanları ve
diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müşterek iş hanının ve tarlanın
paylaştırılmasına, paylaştırılması mümkün olmaz ise satılarak
paraya çevrilmesine, bedelin paylar oranında bölüştürülmesine,
yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini
Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78