Giriş yap
Kayıt ol

        .......  HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           : Hasımsız.

  

KONU                                  
             : Tereke Tespiti Talebi

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim ekte sunduğumuz veraset ilamında da belirtildiği
üzere, vefat etmiş olan annesi ….’nin mirasçılarındandır.

2-)  ... …’nin müvekkilim dışında 2 (iki) mirasçısı daha
vardır. ... vefat ettiği anda mirasçılardan … ile aynı evde
birlikte ikamet etmekteydi.

3-) Yine ... vefat ettiği evde terekeye dahil olan ziynet
eşyaları, tahviller, … TL ve tapular mevcuttur.

d

l

f

p

f

h

Yukarıda saymış olduğumuz menkul değerlerin kaçırılması ve her
türlü zarar görme ihtimali nedenleriyle terekenin tespit edilmesi ve
defter tutulması önem arzetmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
590,  HUMK ve sair hukuki mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus
kaydı, veraset ilamı ve sair deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarda
açıklanan nedenlerle, mirasbırakanın terekesinin tespitine,
terekenin defterinin tutulmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim…./…/…

                                    
                                    
                                   Da
vacı Vekili

                                    
                                    
                               Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78