Giriş yap
Kayıt ol

        … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
  :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : Tenkis isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- ...; davalıya mirasından mal kaçırmak amacıyla … ada …
pafta … parselde kayıtlı taşınmazı devretmiş ve tapuda ferağ
işlemini davalı üzerine geçirmiştir. Müvekkil tarafından bu durum
yeni öğrenilmiştir.

2- Taşınmaz … TL kıymetinde olmasına rağmen …TL ye tapuda
satış gösterilmiştir. Bu işlem muvazaalıdır.

3- Müvekkilin muristen almaya hak kazandığı mahfuz hissesine
tecavüz edilmiştir.

4- Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için sayın Mahkemeye
başvuru zorunlu hale gelmiştir.

˜

œ



À

ò

˜

À

deni Kanunu, HUMK ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Nüfus kayıtları,veraset
ilamı, tanık beyanları,tapu kayıtları vs.

  yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM              : Müvekkile ait saklı
payın tenkisi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile
ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78